Általános Szerződési Feltételek

SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

Szolgáltatásunk igénybevételével kriptovalutákat, pl. Bitcoint, Ethert, Litecoint és egyéb kriptovalutákat, kriptoeszközöket (továbbiakban: Kriptoeszköz) tudsz vásárolni és eladni.   A kliens elfogadja a kockázatot, hogy a kryptovaluták tartása és az azokkal való kereskedés magas kockázattal jár, mely anyagi veszteséget okozhat.

A szolgáltatásaink igénybevételével a kliens:

–          tudomásul veszi és elfogadja a kryptovaluták tartásával és kereskedésével járó kockázatokat

–          tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kryptovaluták magas volatilitással járnak

–          elismeri, hogy megvan a kellő pénzügyi tudása és tapasztalata a kryptuvalutákkal kapcsolatban a szolgáltatásaink igénybevétele előtt

–          elfogadja hogy a MyCryptOption(továbbiakban: MCO) nem felelős semmilyen ár ingadozásért a kryptovaluta piacon

–          elfogadja, hogy MCO nem kártalanít és nem vállal felelősséget semmilyen harmadik fél által  a kliensnek okozott károkért

 –          elismeri, hogy betöltötte a 18 évet

–          korábban nem volt törölt vagy felfüggesztett MCO fiókja rendelkezésünkre bocsát minden szükséges információt és dokumentumot az adaitainak hitelességének verifikálására. Garantálja, hogy a megadott adatok pontosak és helyesek.

A kliens a felelős a saját számítógépének, belépési adatainak a biztonságáért. Barmilyen gyanús tevékenységet, visszajelzést tapasztal a fiókjában, köteles értesíteni minket írásban. Az oldalon weboldal, szolgáltatás, termék reklámozása és árulása szigorúan tilos. Az MCO fenntartja a jogot bármely tartalom törléséhez, melyet nem odaillőnek ítél meg. Az MCO nem vállal semmilyen felelősséget a felhasználók által közzétett tartalomért. A kliens elismeri, hogy az általa közzétett tartalom nem sért semmilyen harmadik fél által birtokolt jogokat. A kliens elfogadja, hogy BTC vagy ETH vásárlás, illetve eladás esetén a jutalék 1%, míg a többi kryptovaluta esetén 2.5%.   

KRIPTOESZKÖZ VÁSÁRLÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

A megrendelésed kezelési költség nélküli teljesítéséhez szükséges feltételek A megrendelésed kezelési költség nélküli teljesítéséhez az alábbi feltételek teljesítése szükséges:

  • Az általunk a fizetési információkban a részedre megadott rendelési azonosító számot (pl: Mco-1234-5678) hiánytalanul, hibátlanul és pontosan kell megadnod a banki tranzakciód közlemény rovatában a tranzakció beazonosításához, akár utalással, akár pénztári készpénz befizetéssel történik vagy PayPal segítségével.
  • Az átutalásod vagy pénztári készpénz befizetésed következtében a bankszámlaszámunkra jóváírt összegnek teljesen megegyezik az MCO által kibocsátott EURv-vel. Utalásod összegét megfelelő mennyiségű EURv-t t írunk jóvá az MCO számládon.
  • A megrendelést kezdeményező és ezáltal megrendelőként nyilvántartott természetes személynek, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságoknak, vagy szervnek teljesen meg kell egyeznie azzal a természetes személlyel, jogi személlyel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társasággal, vagy szervvel, amely a banki átutalást, vagy a pénztári készpénz befizetést teljesítette,
  • A megrendelés folyamán a nyilatkozatot a teljes neveddel kell aláírnod.
  • Az általunk megadott fizetési információkat a fizetés során pontosan kell megadnod,

Az általunk felszámítható kezelési díj összeg megegyezik a fentebb említett kezelési díjjal A megrendelésed teljesítése, a teljesítési árfolyam és az általad megadott címre küldött kryptoeszköz mennyisége Amennyiben MCO szabályzatunk alapján egy tranzakció teljesítéséhez előzetes ügyfél átvilágítás és azonosítás szükséges (függetlenül annak szintjétől), akkor az esetlegesen a bankszámlánkra jóváírt utalást mindaddig nem tudjuk elfogadni (ezáltal nem is célszerű azt addig elindítani), amíg az ügyfélátvilágítás és azonosítás alapján a megbízás teljesíthető státuszba nem kerül.

Az adott megrendeléshez tartozó fizetés csak abban az esetben kerül majd feldolgozásra és teljesítésre, ha az adott megrendeléshez tartozó fizetési információk kiküldését követően kerül arra sor. Amikor a számlánkra jóváíródik a vásárlásra fordított összeg és az ügyfélátvilágítás és azonosítás alapján nem szükséges a teljesítést felfüggesztenünk, vagy nem is volt szükség ügyfélátvilágításra és azonosításra, akkor kezdjük meg a megrendelésed feldolgozását. Az összeget, melyet átutaltal (mínusz Banki költség)  átváltjuk EURv-re, aminek segítségével beadhatod a megbizasodat vagy a vásárlási szándékodat piaci vagy fix árfolyamon. 

Mi (az MCO-t üzemeltető csapat) minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a lehető legrövidebb időn belül teljesítsük a megrendelésedet, azonban a MCO NEM GARANTÁL SEMMILYEN KONKRÉT ÁTVÁLTÁSI ÁRFOLYAMOT, VAGY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐT, VAGY TELJESÍTÉSI IDŐINTERVALLUMOT. Kiemelnénk, hogy a technológia adottságai miatt a már kiküldött Kriptoeszközök visszahívására vagy a tranzakció utólagos módosítására nincs lehetőség, ezért a MCO SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL AZÉRT, HA A KRIPTOESZKÖZ FOGADÓ CÍMET TÉVESEN ADTAD MEG VAGY NEM RENDELKEZEL FELETTE.  

A megrendelést a MCO akkor tekinti teljesítettnek, ha az adott tranzakció az adott Kriptoeszközhöz tartozó nyilvános blokkláncon konfirmálásra kerül. Ha ennek ellenére a fogadó oldalon a tárcában nem jelenik meg a Kriptoeszköz, az a fogadó oldalán jelenlévő technikai probléma, amire a MCO nincs semmilyen ráhatása, és ezért semmilyen felelősséget nem vállal.   

Visszatérítés 

Visszatérítésre kizárólag banki átutalással történt fizetés esetén van lehetőség. Ha már kiküldtük a Kriptoeszközt az általad megadott címre, nem tudjuk visszautalni a megvásárlásukra fordított összeget. Kérünk, figyelj arra, hogy pontosan add meg a Kriptoeszközt fogadó címed, mert nem tudunk visszatérítést adni neked, ha elírod azt. Abban az esetben, ha az adott Kriptoeszköz cím formátuma lehetővé teszi, akkor mi ellenőrizzük formai helyességét, de arra nincs semmilyen lehetőségünk, hogy azt is ellenőrizzük, hogy valóban te rendelkezel-e felette. Ha meggondolod magad és mégsem akarsz Kriptoeszközt venni, de már átutaltad nekünk a vásárláshoz szükséges összeget, akkor tudjuk neked azt visszatéríteni, ha mi még nem kezdtük meg a megrendelésed feldolgozását.

A visszatérítés minden esetben kizárólag arra a bankszámlaszámra történhet, amelyről az utalás érkezett. Ilyen esetben levonjuk a felmerülő banki költségeket és levonhatunk további 3%-ot, de minimum  10 EUR kezelési költséget és a fennmaradó összeget visszaküldjük neked.   

Banki költségek 

Bizonyos esetekben átháríthatjuk a banki költséget. Ezekben az esetekben mindig feltüntetjük a felmerülő banki költséget már a megrendelés feladása folyamán. Figyelj arra, hogy az átutalásodat “megosztott költségekkel” indítsd (a bankolásra szolgáló weboldalak többségén ez “SHA” költségként szerepel). Amennyiben bármilyen nem várt banki költség merül fel a mi oldalunkon (pl. ha áthárítod a te banki költségeidet ránk, vagy nem az általunk megadott fizetési instrukció szerint történik a fizetés), az általad megrendelt összegből ennek ellenértékét le fogjuk vonni, mielőtt megvennénk számodra az általad megrendelt Kriptoeszközt.   

Megrendelési összeghatárok 

Az egy vásárló által megvehető Kriptoeszköz minimális értéke a rendelés folyamán látható és az adott piaci körülmények szerint változhat. Annak érdekében, hogy megfeleljünk a pénzmosás elleni jogszabályoknak, az egy vásárló által megvehető Kriptoeszközök maximális értéke a Pénzmosás elleni szabályzatunkban (AML) került meghatározásra. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a megrendelési összeghatárokat a piaci viszonyoknak megfelelően értesítés nélkül bármikor megváltoztathassuk.

Fenntartjuk a jogot, hogy KYC jogszabályokat alapulvéve további azonosító dokumentumokat kérjünk el a szamélyazonosságod, lakcímed illetve egyéb általad megadott információk hitelességének az ellenőrzése érdekében.   

A KRIPTOESZKÖZ ELADÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK 

Az eladási megbízásod teljesítése, a teljesítési árfolyam és kriptoeszköz eladásának ellenértéke. Amennyiben jelen szabályzat alapján egy tranzakció teljesítéséhez előzetes ügyfél átvilágítás és azonosítás szükséges (függetlenül annak szintjétől), akkor az esetlegesen a Kriptoeszköz címünkre elküldött Kriptoeszköz eladásának a folyamatát mindaddig nem tudjuk megkezdeni, amíg az ügyfélátvilágítás és azonosítás alapján a megbízás teljesíthető státuszba nem kerül. Amikor a Kriptoeszköz címünkre megérkezik a Kriptoeszköz és az ügyfélátvilágítás, illetve azonosítás alapján nem szükséges a teljesítést felfüggesztenünk, vagy nem is volt szükség ügyfélátvilágításra és azonosításra, akkor megkezdjük az eladási megbízásod feldolgozását.

A Kriptoeszköz eladásához az eladási folyamatban rendelkezésünkre álló piaci árfolyamokat használjuk. A Kriptoeszköz eladásából befolyó összeget csökkentjük az összeg átutalásához szükséges felmerülő banki költségeink összegével. Az ezt követően fennmaradó összeget utaljuk el a megadott bankszámlaszámodra. Tekintettel arra, hogy az eladási tranzakció általad történő kezdeményezése és a Kriptoeszköznek a Kriptoeszköz címünkre történő megérkezése között telhet el előre meg nem határozható és ki nem számítható időintervallum (meg kell várnunk a szükséges konfirmációkat a blockchain hálózaton   3000 EUR értékig Bitcoin esetén 1 konfirmáció, Ethereum esetén 12 konfirmáció; 3000 EUR érték fölött Bitcoin esetén 6 konfirmáció, Ethereum esetén 40 konfirmáció), így semmilyen időintervallumot, vagy határidőt nem tudunk vállalni a teljesítésre és így a teljesítéskori árfolyamra sem.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a blokklánc hálózat aktuális leterheltségének függvényében a minimálisan szükséges konfirmációk számát értesítés nélkül bármikor megváltoztathassuk. Amennyiben az eladási megbízás megadásától a teljesítésig a fentiekben bemutatott okokra visszavezethetően az általunk eddig tapasztalt átlagos 2 órán belüli teljesítéshez képest hosszabb idő telik el, akkor – tekintettel a Kriptoeszköz árfolyamának magas volatilitására (azaz rövid idő alatt történő nagy árfolyamingadozására) – fel kell készülnöd arra, hogy az eladási megbízáskor ismert árfolyamhoz képest akár alacsonyabb, vagy magasabb árfolyamon fogjuk csak tudni teljesíteni az eladási megbízásodat. Összefoglalóan, mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a lehető legrövidebb időn belül teljesítsük a megrendelésedet, azonban a MCO PIACI MEGBÍZÁS ESETÉN NEM GARANTÁL SEMMILYEN KONKRÉT ÁTVÁLTÁSI ÁRFOLYAMOT, VAGY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐT, VAGY TELJESÍTÉSI IDŐINTERVALLUMOT.   

Eladási összeghatárok 

Az egy ügyfél által kezdeményezhető eladási megbízás minimális értéke 50 eurónak, megfelelő Kriptoeszköz. Annak érdekében, hogy megfeleljünk a pénzmosás elleni jogszabályoknak, az egy vásárló által értékesíthető Kriptoeszközök maximális értéke a Pénzmosás elleni szabályzatunkban (AML) került meghatározásra. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az eladási összeghatárokat a piaci viszonyoknak megfelelően, külön értesítés nélkül bármikor megváltoztathassuk.   

Adók

Ön kizárólagosan felelős meghatározni azt, hogy milyen és milyen mértékű adók vonatkoznak Önre a MyCryptOption.com weboldalon végrehajtott tranzakciók tekintetében, valamint azért, hogy ezt az adót visszaigényelje, megtartsa, bejelentse, és elküldje a megfelelő adóhatóságnak. Kizárólag Ön a felelős bármilyen módon generált profit adózásáért.

A Pénzmosás elleni szabályzat (AML) és az Ismerd meg ügyfeled irányelv (KYC). 

A KYC és az AML szabályzatainkkal összhangban, fenntartjuk a jogot, hogy bármely konkrét tranzakciót külön is ellenőrizzünk, akár gyanú felmerülése esetén, akár szúrópróbaszerűen. A weboldalunk segítségével számodra nyújtott szolgáltatásunk (Kriptoeszköz vétele és eladása) igénybevétele nem lehetséges anonim módon. A Pénzmosás Elleni Szabályzatunkban (AML) meghatározott esetekben és módon különböző, a személyazonosság és/vagy a lakcím igazolására alkalmas dokumentumokat kérhetünk tőled.