Bilanț – Ce este bilanțul?

Prin bilanț înțelegem un document important care arată situația financiară a companiei; acesta ne oferă o imagine de ansamblu asupra instrumentelor financiare, resurselor și capitalului propriu. Bilanțul este o ecuație financiară asemenea unei balanțe perfect echilibrate. Este o situație financiară frecvent utilizată, care arată valoarea tuturor instrumentelor companiei. Cu ajutorul bilanțului analiștii și investitorii pot afla detalii despre ce surse de finanțare folosește compania pentru a-și susține creșterea și funcționarea.

Mai multe articole