Politica MCO PRESTIGE BUSINESS S.R.L. privind protecţia datelor cu caracter personal

Angajamentul nostru cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal

Website-ul www.MyCryptOption.com aparţine şi este operat de către MCO PRESTIGE BUSINESS S.R.L.

MCO PRESTIGE BUSINESS S.R.L. este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal cu sediul în loc. Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 69, jud. Timiș, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J35/1962/25.04.2019, cod fiscal RO 41044578 – datele dumneavoastră vor face obiectul operării de către societatea noastră sau de către împuterniciţii noştri.

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract de prestări servicii sau vânzare-cumpărare între persoana vizată și companie.

Politica MCO PRESTIGE BUSINESS S.R.L.  privind protecţia datelor cu caracter personal (“Politica de Confidenţialitate”) se întemeiază pe Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecţia datelor” sau „GDPR“), care intră în vigoare de la 25 mai 2018, precum şi pe legislaţia naţională aplicabilă.

MCO PRESTIGE BUSINESS S.R.L. se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidenţialitate şi transparenţă cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă. Protecţia şi transparenţa totală în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul desfăşurării activităţii noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanţă.

Pentru ca datele persoanelor fizice vizate să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile personale ale acestora.

Scopul acestei Politici generale de confidențialitate este să explice persoanelor fizice vizate ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele – în calitatea noastră de operator. Luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale aparțin fiecărei persoane fizice, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a informa in prealabil persoanele vizate. Aceste informații sunt importante. Sperăm ca ele sa fie citite cu atenție.

Această Politică generală de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care persoanele pot ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excede controlului nostru. Încurajăm pe toți să examineze Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Politica de Confidenţialitate descrie categoriile datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, modalitatea şi scopurile în care le colectăm, în ce situaţii transferăm date cu caracter personal şi diversele drepturi şi opţiuni de care dispuneţi în acest sens. În acelaşi timp, Politica de Confidenţialitate detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relaţiei cu clienţii, cel mai adesea pentru a vă ţine la curent cu ofertele, serviciile, produsele noastre sau programele pe care le derulăm.

Când utilizaţi serviciile noastre, respectiv accesaţi website-ul nostru, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile prezentei Politici de Confidenţialitate, cu Politica Cookie şi cu Termenii şi Condiţiile noastre privind prestarea serviciilor către clienţi şi desfăşurarea activităţii noastre.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

MCO PRESTIGE BUSINESS S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în desfăşurarea activităţii de prestare a serviciilor în domeniul alte intermedieri financiare – date care aparţin, de regulă, clienţilor noştri persoane juridice, persoane fizice, angajaţilor noştri şi reprezentanţilor sau angajaţilor partenerilor noştri comerciali sau instituţionali.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

Informaţii de contact, cum ar fi adresa poştală, inclusiv cea de IP, ţara, numărul de telefon mobil, etc.

Detalii ale serviciilor/produselor solicitate,

Informaţii care ne sunt necesare în scopul încheierii contractelor de prestări servicii şi pentru a vă emite facturile.

INFORMAȚIILE PERSOANELOR VIZATE:

Atunci când persoanele vizate interacționează în orice fel cu noi este posibil să ne furnizeze sau să obținem din alte surse informații precum: Nume/Prenume ; Adresa ; Vârstă ; E-mail ; Telefon ; Sexul ; Profilul de socializare ; Interesele și preferințele ; CNP-ul ; Informații bancare (titular cont, număr cont bancar, adresa, cod Swift/BIC); Fotografia ; Studii ; CNP.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate:

Prin transmiterea de către persoanele interesate de CV-uri în scopul formulării unei cereri de angajare – folosind adresa de contact prevăzută pe website. Independent de modalitatea de soluţionare a cererii, vom stoca datele pe care ni le-aţi furnizat un termen rezonabil pentru a vă putea contacta ulterior, dacă nu solicitaţi în mod expres contrariul.

Scopurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal

Vă putem folosi datele cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

Oferirea de servicii din domeniul nostru de activitate, precum şi servicii conexe acestora;

Respectarea altor obligaţii legale (cum ar fi obligaţii de păstrare a evidenţelor contabile şi a documentelor justificative). Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioadă specificată de legislaţia specială sau un termen rezonabil, având în vedere scopul prelucrării;

Analizarea şi îmbunătăţirea serviciilor şi comunicărilor noastre către dumneavoastră;

Protejarea securităţii şi gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT şi de comunicare, platformele online, website-urile şi celelalte sisteme, prevenirea şi detectarea ameninţărilor de securitate, fraudelor sau a altor activităţi infracţionale sau maliţioase;

În scopul identificării persoanelor autorizate să tranzacţioneze în numele clienţilor, beneficiarilor, furnizorilor şi/ sau prestatorilor noştri de servicii;

În orice scop aferent şi/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.

În cazul în care ne-ați acordat expres consimţământul dumneavoastră, vă putem prelucra datele cu caracter personal şi în următoarele scopuri:

Comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-aţi aprobat pentru a vă ţine la curent cu serviciile şi ofertele noastre.

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operaţiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteţi parte sau organizaţia dumneavoastră este parte sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră sau organizaţia dumneavoastră;

Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligaţii legale;

Prelucrarea este efectuată în temeiul consimţământului dumneavoastră prealabil şi explicit;

Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale MCO PRESTIGE BUSINESS S.R.L. sau ale unui terţ, cu excepţia cazurilor în care interesele sau drepturile şi libertăţile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.

Prelucrarea datelor se realizează, fără a fi limitativă, pentru: înregistrarea cererilor de finanţare; verificarea cererilor de finanţare; selectarea proiectelor finanţate; stabilirea obligaţiilor contractuale; efectuarea vizitelor pe teren, unde este cazul; plăţii către parteneri in derularea proiectului pentru care accesați; înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor; managementul informatic al plăţilor realizate către cei implicați în derularea proiectelor; informare şi promovare etc.

Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanţare, contractul de consultanță în vederea obținerii finanţării şi prevederile legale aplicabile.

În cazurile în care dispoziţiile legale aplicabile impun consimţământul dumneavoastră prealabil şi explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimţământului dumneavoastră prealabil şi explicit. În acelaşi timp, ne vom lua garanţii suplimentare că orice persoană fizică sau entitate care ne comunică datele dumneavoastră speciale cu caracter personal a obţinut în prealabil consimţământul dumneavoastră.

În orice moment, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul. Retragerea consimţământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimţământului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consimţământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia aţi consimţit în prealabil, vă rugăm să ne comunicaţi un e-mail la adresa: info@MyCryptOption.com,  să ne contactaţi la tel. +40 748 152 001 sau să ne transmiteţi o adresă la sediul din Municipiul Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 69, ap. 1, cod 300303, jud. Timiș, România. În toate cazurile, consimţământul va putea fi retras în acelaşi mod în care a fost acordat.

Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageţi consimţământul, MCO PRESTIGE BUSINESS S.R.L.nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea prestării serviciilor MCO PRESTIGE BUSINESS S.R.L., iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispoziţiile legale aplicabile, MCO PRESTIGE BUSINESS S.R.L.va proceda la prelucrarea respectivă şi vă va informa în acest sens.

Partajarea şi transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite – în principal prestatori de servicii ai MCO PRESTIGE BUSINESS S.R.L.şi de asemenea cu terţi parteneri, dar numai pe baza acordului prealabil şi neechivoc exprimat de către clienţii noştri. În toate cazurile, însă, vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal şi vom folosi măsuri corespunzătoare de protecţie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea şi securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii.

De asemenea, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiţi sau ne acordaţi permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activităţi frauduloase sau infracţionale, efective sau suspectate.

Vă putem partaja datele cu caracter personal cu autoritățile competente pentru îndeplinirea obiectului contractului semnat cu dvs. sau oricare alt scop permis și/sau impus de lege.

Deși puțin probabil, compania ar putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul acestor date.

Ar putea fi transmise datele și altor părţi având consimţământul sau potrivit instrucţiunilor persoanei fizice vizate.

Informațiile cu caracter personal vor putea fi furnizate și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

În limite rezonabile, compania se va sigura că datele persoanelor vizate nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care va transfera date către state din afara SEE, va urmări, în toate cazurile, ca transferurile să fie legitime, având la bază consimțământul explicit al persoanei vizate sau alt temei legal.

Păstrarea securităţii datelor dumneavoastră cu caracter personal

Am implementat măsuri tehnice şi organizatorice pentru păstrarea confidenţialităţii şi securităţii datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea şi accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, pe acelea ale contractorilor noştri sau în format tipărit.

Actualizarea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbaţi prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriţi să anulaţi orice fel de cerere către noi, sau dacă luaţi cunoştinţă de faptul că deţinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunţaţi prin comunicarea unui e-mail la adresa:  info@MyCryptOption.com.  Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizaţi.

În acelaşi timp, vom lua măsuri juste pentru actualizarea periodică a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

MCO PRESTIGE BUSINESS S.R.L.a implementat măsuri tehnice şi organizatorice pentru organizarea procesului şi criteriilor prevăzute pentru ştergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi şterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile definite la punctul 3 de mai sus şi MCO PRESTIGE BUSINESS S.R.L. nu mai are obligaţia legală de a continua să stocheze datele respective.

Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către MCO PRESTIGE BUSINESS S.R.L.a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiţie, până la finalul perioadei de retenţie relevante sau până la soluţionarea respectivelor acţiuni în instanţă.

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune a persoanei fizice vizate cu compania. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Este de reținut faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Sub rezerva anumitor condiţii legale, dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecţia datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneţi de următoarele drepturi:

dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteţi să ne solicitaţi, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteţi solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informaţii relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluţiona cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;

dreptul la informare – presupune informarea de o manieră concisă, transparentă şi uşor accesibilă a persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate;

dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteţi exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteţi solicita să modificăm informaţiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteţi formula o astfel de cerere atunci când observaţi că datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;

dreptul la restricţionarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteţi să-l exercitaţi atunci când contestaţi exactitatea datelor, consideraţi că prelucrarea este ilegală sau vă opuneţi ştergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operaţiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimţământul dumneavoastră, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege;

dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20, pe care îl puteţi exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimţământul dumneavoastră sau contractul şi doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă îndepliniţi condiţiile, ne puteţi transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriţi;

dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteţi să vă exercitaţi acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea şi soluţionarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiţi informări de marketing de la noi;

dreptul la ştergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligaţia să ştergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situaţii expres prevăzute de lege. Atunci când formulaţi o cerere de ştergere, vă rugăm să aveţi în vedere că ştergerea acestora poate fi un proces complex.

dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, autoritatea publică din România, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România, pagină de web http://www.dataprotection.ro, care are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („ANSPDCP”), în cazul în care sesizaţi o încălcare a GDPR-ului.

Dacă doriţi să procedaţi în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteţi un e­mail la adresa info@MyCryptOption.com. Este posibil să vă cerem să vă dovediţi identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligaţiile de securitate pe care le avem şi a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim şi vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteţi mulţumit de răspunsul nostru şi nu putem soluţiona reclamaţiile pe cale amiabilă, aveţi dreptul de a înainta plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucureşti, România

 Actualizarea Politicii de Confidenţialitate

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Confidenţialitate a fost realizată în 01 februarie 2020. Ne rezervăm dreptul de a actualiza şi modifica periodic această Politică de Confidenţialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerinţelor legale.

Dacă doriţi să ne contactaţi în legătură cu orice întrebări, observaţii sau solicitări, vă rugăm să ne transmiteţi un e-mail la adresa info@MyCryptOption.com, să ne contactaţi la tel. +40 748 152 001 sau să ne transmiteţi o scrisoare la adresa: Municipiul Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 69, ap. 1, cod 300303, jud. Timiș, România.